2 ריבועים שווים בגודלם - Thinkingames
78
2 ריבועים שווים בגודלם
בדומה לחידה 77, גודל השטח של B + A שווה לגודל שטחו של ריבוע אחד, לכן גודלה של הצורה היא כגודל שטחם של 4 ריבועים. סדרו מחדש את 12 הגפרורים כדי ליצור הפעם, שטח שגודלו כגודלם של 2 ריבועים.
בדומה לחידה 77, גודל השטח של B + A שווה לגודל שטחו של ריבוע אחד, לכן גודלה של הצורה היא כגודל שטחם של 4 ריבועים. סדרו מחדש את 12 הגפרורים כדי ליצור הפעם, שטח שגודלו כגודלם של 2 ריבועים.
2 ריבועים שווים בגודלם
בדומה לחידה 77, גודל השטח של B + A שווה לגודל שטחו של ריבוע אחד, לכן גודלה של הצורה היא כגודל שטחם של 4 ריבועים. סדרו מחדש את 12 הגפרורים כדי ליצור הפעם, שטח שגודלו כגודלם של 2 ריבועים.
בדומה לחידה 77, גודל השטח של B + A שווה לגודל שטחו של ריבוע אחד, לכן גודלה של הצורה היא כגודל שטחם של 4 ריבועים. סדרו מחדש את 12 הגפרורים כדי ליצור הפעם, שטח שגודלו כגודלם של 2 ריבועים.
צפו בפתרון
Item added to cart.
0 items - 0.00