שלושה חלקים שווים בגודלם - Thinkingames
84
שלושה חלקים שווים בגודלם
חלקו את המשולש לשלושה חלקים שווים בגודלם, בעזרת ארבעת הגפרורים האדומים.
גודלו של המשולש A+B+C+D הוא 6 יחידות ריבועיות כפי שניתן לראות בשרטוט. גודלו של מלבן A הוא 2 יחידות ריבועיות. אם נחצה אותו לשני משולשים, הם יהיו זהים לחלוטין למשולשים C ו-B, לפיכך גודלם אף הוא שתי יחידות ריבועיות. גודלו של שטח D בחישוב פשוט הוא: 6 יחידות ריבועיות מינוס 4 יחידות ריבועיות = 2 יחידות ריבועיות.
שלושה חלקים שווים בגודלם
חלקו את המשולש לשלושה חלקים שווים בגודלם, בעזרת ארבעת הגפרורים האדומים.
גודלו של המשולש A+B+C+D הוא 6 יחידות ריבועיות כפי שניתן לראות בשרטוט. גודלו של מלבן A הוא 2 יחידות ריבועיות. אם נחצה אותו לשני משולשים, הם יהיו זהים לחלוטין למשולשים C ו-B, לפיכך גודלם אף הוא שתי יחידות ריבועיות. גודלו של שטח D בחישוב פשוט הוא: 6 יחידות ריבועיות מינוס 4 יחידות ריבועיות = 2 יחידות ריבועיות.
צפו בפתרון
Item added to cart.
0 items - 0.00