מהי השאלה? - Thinkingames
4
מהי השאלה?
דוד חושב על אחת משלוש הספרות הבאות: 1, 2, או 3. לרות מותר לשאול אותו שאלה אחת בלבד, כדי לגלות את הספרה שעליה הוא חושב. לדוד מותר לענות לשאלתה באופן הבא בלבד: "כן", "לא", או "אני לא יודע". מהי השאלה שתשאל רות את דוד כדי לגלות את הספרה שעליה הוא חושב?
רות עשויה לשאול את השאלה הבאה: "אני חושבת על הספרה 2, האם הספרה שאתה חושב עליה, גדולה מהספרות שעליהן אני חושבת? משמעותה של התשובה "כן", היא כי דוד חושב על הספרה 3. משמעותה של התשובה "אני לא יודע", היא כי דוד חושב על הספרה 2 ומשמעותה של התשובה "לא", היא כי דוד חושב על הספרה 1.
מהי השאלה?
דוד חושב על אחת משלוש הספרות הבאות: 1, 2, או 3. לרות מותר לשאול אותו שאלה אחת בלבד, כדי לגלות את הספרה שעליה הוא חושב. לדוד מותר לענות לשאלתה באופן הבא בלבד: "כן", "לא", או "אני לא יודע". מהי השאלה שתשאל רות את דוד כדי לגלות את הספרה שעליה הוא חושב?
רות עשויה לשאול את השאלה הבאה: "אני חושבת על הספרה 2, האם הספרה שאתה חושב עליה, גדולה מהספרות שעליהן אני חושבת? משמעותה של התשובה "כן", היא כי דוד חושב על הספרה 3. משמעותה של התשובה "אני לא יודע", היא כי דוד חושב על הספרה 2 ומשמעותה של התשובה "לא", היא כי דוד חושב על הספרה 1.
צפו בפתרון
Item added to cart.
0 items - 0.00