שבעה עשר סוסים - Thinkingames
20
שבעה עשר סוסים
איכר עשיר הוריש לאחר מותו את שבעה עשר סוסיו לשלושת בניו. בצוואתו נכתב, כי בנו הבכור יקבל מחצית מסוסיו, כי בנו האמצעי יקבל שליש וכי בנו הצעיר יקבל תשיעית. הבנים לא הצליחו לפעול על פי תנאי הצוואה מבלי לפגוע בסוסים והזמינו לביתם מתמטיקאי מהכפר הסמוך שהגיע עם סוסו וסייע להם לפתור את הבעיה. כיצד היא נפתרה?
המתמטיקאי הגיע לכפר כשהוא רכוב על סוסו והובילו כסוס השמונה עשר, לאורווה שבה שהו שבעה עשר הסוסים. על פי הצוואה הוא פעל באופן הבא: לבן הבכור הוא נתן מחצית מהסוסים (9), לבן האמצעי שליש מהסוסים (6), ולצעיר הבנים הוא נתן תשיעית מהסוסים (2). בסך הכול הוא נתן להם שבעה עשר סוסים. הסוס שנותר היה סוסו, שעליו רכב חזרה לכפרו.
שבעה עשר סוסים
איכר עשיר הוריש לאחר מותו את שבעה עשר סוסיו לשלושת בניו. בצוואתו נכתב, כי בנו הבכור יקבל מחצית מסוסיו, כי בנו האמצעי יקבל שליש וכי בנו הצעיר יקבל תשיעית. הבנים לא הצליחו לפעול על פי תנאי הצוואה מבלי לפגוע בסוסים והזמינו לביתם מתמטיקאי מהכפר הסמוך שהגיע עם סוסו וסייע להם לפתור את הבעיה. כיצד היא נפתרה?
המתמטיקאי הגיע לכפר כשהוא רכוב על סוסו והובילו כסוס השמונה עשר, לאורווה שבה שהו שבעה עשר הסוסים. על פי הצוואה הוא פעל באופן הבא: לבן הבכור הוא נתן מחצית מהסוסים (9), לבן האמצעי שליש מהסוסים (6), ולצעיר הבנים הוא נתן תשיעית מהסוסים (2). בסך הכול הוא נתן להם שבעה עשר סוסים. הסוס שנותר היה סוסו, שעליו רכב חזרה לכפרו.
צפו בפתרון
Item added to cart.
0 items - 0.00