חלוקת שטח - Thinkingames
40
חלוקת שטח
לדן יש חלקת אדמה שהוא חייב לחלק בינו לבין ארבעת שותפיו. על פי ההסכם הוא יקבל רבע מהחלקה ושלושת הרבעים שנותרו יחולקו בין שותפיו לארבעה חלקים שווים בגודלם ובצורתם. מהן שתי הדרכים השונות שמצא דן כדי לפתור זאת?
בדרך הראשונה, דן הותיר לעצמו רבע מהשטח בצורת ריבוע. את החלק הנותר הוא הקטין לרבע ולאחר מכן הכפיל אותו לארבעה חלקים שווים ומיקם אותם בדייקנות על החלק המקורי לפני שהוקטן. בדרך השניה, דן הותיר לעצמו רבע מהשטח בצורת משולש שווה שוקיים. את החלק שנותר הוא חילק לארבעה חלקים שווים כפי שמתואר בשרטוט .
חלוקת שטח
לדן יש חלקת אדמה שהוא חייב לחלק בינו לבין ארבעת שותפיו. על פי ההסכם הוא יקבל רבע מהחלקה ושלושת הרבעים שנותרו יחולקו בין שותפיו לארבעה חלקים שווים בגודלם ובצורתם. מהן שתי הדרכים השונות שמצא דן כדי לפתור זאת?
בדרך הראשונה, דן הותיר לעצמו רבע מהשטח בצורת ריבוע. את החלק הנותר הוא הקטין לרבע ולאחר מכן הכפיל אותו לארבעה חלקים שווים ומיקם אותם בדייקנות על החלק המקורי לפני שהוקטן. בדרך השניה, דן הותיר לעצמו רבע מהשטח בצורת משולש שווה שוקיים. את החלק שנותר הוא חילק לארבעה חלקים שווים כפי שמתואר בשרטוט .
צפו בפתרון
Item added to cart.
0 items - 0.00