ארבעה כדורי כדור רגל - Thinkingames
23
ארבעה כדורי כדור רגל
אב הוריש לארבעת בניו שדה ריבועי שעליו מונחים ארבעה כדורי רגל כפי שרואים בשרטוט. על פי ההוראות, הבנים היו אמורים לחלק את השדה לארבעה חלקים שווים בגודלם ובצורתם ושבכל חלק יהיה כדור רגל אחד. כיצד התבצעה המשימה?
אב הוריש לארבעת בניו שדה ריבועי שעליו מונחים ארבעה כדורי רגל כפי שרואים בשרטוט. על פי ההוראות, הבנים היו אמורים לחלק את השדה לארבעה חלקים שווים בגודלם ובצורתם ושבכל חלק יהיה כדור רגל אחד. כיצד התבצעה המשימה?
ארבעה כדורי כדור רגל
אב הוריש לארבעת בניו שדה ריבועי שעליו מונחים ארבעה כדורי רגל כפי שרואים בשרטוט. על פי ההוראות, הבנים היו אמורים לחלק את השדה לארבעה חלקים שווים בגודלם ובצורתם ושבכל חלק יהיה כדור רגל אחד. כיצד התבצעה המשימה?
אב הוריש לארבעת בניו שדה ריבועי שעליו מונחים ארבעה כדורי רגל כפי שרואים בשרטוט. על פי ההוראות, הבנים היו אמורים לחלק את השדה לארבעה חלקים שווים בגודלם ובצורתם ושבכל חלק יהיה כדור רגל אחד. כיצד התבצעה המשימה?
צפו בפתרון
Item added to cart.
0 items - 0.00